Magnavita námið í HR

Fyrir þá sem eru að ljúka eða hafa lokið föstu starfi (55 - 75 ára) og vilja fjárfesta í eigin framtíð.

Fyrir fyrirtæki sem vilja styðja vel við starfsmenn og huga að samfélagslegri ábyrgð.

Námið er styrkhæft hjá flestum starfsmenntasjóðum stéttarfélaga.

Sjá nánar

Fréttir

Magnavita námið í samstarfi við HR

Eins árs nám sem er fjárfesting í framtíðinni

Þriðja æviskeiðið á að vera uppskerutími í lífinu, besta æviskeiðið þar sem lífsgæða er notið og tíminn nýttur eins vel og mögulegt er. Í náminu setja nemendur sér skýra stefnu og markmið fyrir þriðja æviskeiðið til þess að skipuleggja innihaldsríkt líf.

Lífsgæði snúast um marga þætti, yfir sumum þeirra höfum við vald og öðrum ekki. Áherslan í náminu verður á andlega og líkamlega hreysti, félagsleg tengsl, gleði og virkni.

 • Námið er tvær annir, vorönn og haustönn, alls tíu námskeið og hvert þeirra þrír dagar
 • Kennt verður í Háskólanum í Reykjavík einn dag í viku, á þriðjudögum kl. 9:15 - 15:00
 • Námið hefst á heilsu-, þol- og styrktarmati nemenda, þ.e. stöðupróf í janúar
 • Í lok náms verður aftur mat á heilsu, þoli og styrk nemenda, þ.e. endurmat í desember
 • Námið er einstaklingsmiðað en einnig er mikið um hópavinnu (engin próf)
 • Námið byggir á rannsóknum og gagnreyndri þekkingu
 • Valdir sérfræðingar verða gestafyrirlesarar í náminu
 • Nemendur setja sér stefnu og markmið fyrir þriðja æviskeiðið 

Fyrir hverja: Námið er ætlað fólki á aldrinum 55 til 75 ára.

Lengd: Eitt ár. Vorönn: 10. jan – 25. apr og Haustönn: 5. sept – 12. des 2023
Kennt einn dag í viku, á þriðjudögum

Verð: 780.000 kr. (Skipting greiðslu eða greiðsludreifing í boði)

Innifalið í verði eru mælingar á hreysti og heilsu, (smelltu hér fyrir nánari upplýsingar)

Athugið: Námið er styrkhæft hjá flestum starfsmenntasjóðum stéttarfélaga

Skrá mig

Magnavita námið, 10 þriggja daga námskeið

Vorönn jan – apr 2023

1. Tilgangur lífsins – kennari Guðfinna S. Bjarnadóttir (10., 17. og 24. jan)

Í upphafi verður kynning á Magnavita náminu og þátttakendum. Fjallað verður um helstu þætti sem hafa áhrif á hreysti og lífsgæði á 3ja æviskeiðinu. Á námskeiðinu verður varpað upp krefjandi spurningum um tilgang lífsins, kynntar bækur og niðurstöður rannsókna um efnið og unnin verkefni. Þá verða verkefni og umræður um framtíðardrauma nemenda, lífsfyllingu og lífsgæði. Loks verður umfjöllun um lokaverkefni hópa, sem skila á í desember

31. jan fjalla Gauti Grétarsson og Lukka Pálsdóttir um hreyfingu, næringu og líkamlega heilsu

2. Heimspeki og hamingja – kennari Haukur Ingi Jónasson (7., 14. og 21. febrúar)

Á námskeiðinu verður fjallað með skapandi og þróttmiklum hætti um listina að lifa og um lífsháskann. Sótt verður í ríka sjóði hugmyndasögunnar til að fá svör við spurningunni um þroskakosti 3ja æviskeiðsins

3.  Að fjölga heilbrigðum æviárum – kennari Lukka Pálsdóttir (28. feb, 7. og 14. mars)

Stöðumat á heilsu fer fram í upphafi náms, niðurstöðurnar verða nýttar og kortlagðar leiðir til að efla eigin hreysti. Kynntar verða niðurstöður rannsókna á áhrifum næringar og lífsstíls á hreysti og heilbrigði. Fjallað verður um lífsstílssjúkdóma ásamt fyrirbyggjandi leiðum. Umræður og verkefni fjalla um leiðir til að fjölga heilbrigðum æviárum

4.  Störf, nýsköpun og fjármál – kennari Sigríður Olgeirsdóttir (21. og 28. mars, 4. apríl)     

Farið verður yfir störf nemenda og væntingar þeirra um launuð og ólaunuð störf, nýsköpun og fjármál á þriðja æviskeiðinu. Rædd verða framtíðartækifæri og viðhorf til atvinnuþátttöku. Kynntar verða bækur og fræðigreinar sem tengjast viðfangsefninu og fjallað um leiðir til atvinnusköpunar. Þá verður rætt sérstaklega um fjármál. Umræður og verkefni lúta að tækifærum til þátttöku í atvinnulífi á forsendum hvers og eins

5.  Hreyfing og líkamleg heilsa – kennari Gauti Grétarsson (31. jan, 18. og 25. apríl)

Stöðumat á styrk og þoli verður í upphafi náms. Námskeiðið fjallar um bestu leiðir til að auka hreysti, þol og styrk á þriðja æviskeiðinu. Umræður verða um mikilvægi hreyfingar og myndaðir hópar um spennandi hreyfingu fyrir sumarið og framtíðina. Áhersla verður á vettvangsferðir og verklegt nám og nemendur kortleggja spennandi leiðir til að virkja líkamann og efla líkamlega hreysti

Fyrri önnin hefst þriðjudaginn 10. janúar og lýkur 25. apríl, frí 11. apríl

Innifalið í verði

Innifalið í verði er stöðutaka á heilsu, þoli og styrk í upphafi náms og í lok þess
Einnig er boðið upp á mat í hádeginu, morgunhressingu og hollustu yfir daginn

Skrá mig

Haustönn sept – des 2023

6. Félagsleg tengsl og tengslanet – (5., 12. og 19. sept) – kennari kynntur síðar

Undirstaða góðra og heilbrigðra æviára eru tengsl við vini og fjölskyldu sem er viðfangsefni námskeiðins. Fjallað verður um þá dauðans alvöru sem tengist einsemd á þriðja æviskeiði og rannsóknir á afleiðingunum einsemdar verða kynntar. Vilji er til að stofna Magnavita-samfélagið og munu nemendur verða fyrstu þátttakendur í því

Verkefnin snúast um að efla tengsl við fjölskyldu og vini, fjölga vinum og finna gleðina í samveru við annað fólk

7. Áhugamál og húmor – (26. sept, 3. og 10. október) – kennari kynntur síðar

Verkefnin í námskeiðinu snúast um leiðir til að gleðjast og gleðja aðra í hversdeginum og finna þau áhugamál sem stuðla að aukinni virkni og lífsgleði. Skoðuð verða tengsl húmors, jákvæðni og þakklætis.  Fjallað verður um rannsóknir og nauðsyn þess að sjá spaugilegar hliðar lífsins

8.  Menning, listir og skrif – (17. og 24. október og 31. október) – kennari kynntur síðar

Fátt tengist lífsgæðum sterkar en menning, listir og sköpun. Verkefni námskeiðsins snúast um viðhorf og upplifanir á menningarviðburðum og listsköpun í víðum skilningi. Ræddar verða tillögur samnemenda í tengslum við bækur, menningarviðburði, ferðalög og listsköpun. Þá verður sérstaklega fjallað um íslenska og evrópska menningu ásamt því sem við lítum yfir tíma og fleiri lönd í leit að inspírasjón

9.  Kortleggjum 3ja æviskeiðið – ( 7., 14. og 21. nóvember) – kennari Benedikt Olgeirsson

Nemendur nýta aðferðir markþjálfunar til að setja sér stefnu fyrir 3ja æviskeiði. Námskeiðið er skapandi og krefjandi því gert er ráð fyrir að nemendur kortleggi 3ja æviskeiðið og skrái tilgang, sýn, markmið og aðgerðir fyrir framtíðina.

10. Samantekt og kynning lokaverkefna – (28. nóv og 5., og 12. des) – kennari Guðfinna S. Bjarnadóttir

Samantekt þar sem nemendur halda til haga því helsta sem þeir hafa lært í náminu. Nemendur deila með öðrum því sem þeir ætla að tileinka sér á þriðja æviskeiðinu. Kynning verður á lokaverkefnum nemenda sem unnin voru í hópum og fjölluðu um hugðarefni og ætlanir á næstu árum (t.d. að búa til fyrirtæki, taka þátt í gig-hagkerfinu, ráðast í verkefni, búa til viðburði, skapa listaverk eða annað sem heillar). Formleg útskrift í náminu verður 12. desember

Seinni önnin hefst þriðjudaginn 5. sept og lýkur 12. desember

Námsform

Námið er staðarnám og best ef nemendur eru á staðnum. Við erum sveigjanleg og skólinn vel tæknilega undir það búin ef nemandi þarf að taka þátt í gengum fjarfundabúnað. Námið er verkefnamiðað án prófa.

Magnavita námið

Hvers vegna ætti ég að fara í svona nám?

Til að:

 • Fjárfesta í eigin framtíð og skipuleggja innihaldsríkt líf
 • Læra leiðir til að fjölga góðum, spennandi og heilbrigðum æviárum
 • Auðga lífið með þekkingu, virkni, gleði og tækifærum
 • Styrkja tengslanet og eignast nýja vini
 • Efla hreysti og auka líkamlegan og andlegan styrk
 • Þekkja niðurstöður rannsókna og kynnast áskorunum 3ja æviskeiðsins
 • Njóta leiðsagnar fyrirmyndarkennara og gestafyrirlesara
 • Setja stefnu og markmið fyrir þriðja æviskeiðið
 • Nýta mögulegan námssjóð fyrir hefðbundin starfslok en námið er styrkhæft hjá flestum starfsmenntasjóðum stéttarfélaga
 • Menntun er máttur

Nánari upplýsingar og skráning á vef HR

Þetta nám getur nýst fyrirtækjum og stofnunum mjög vel til að styðja starfsfólk sem nálgast hefðbundin starfslok við að undirbúa þá stóru umbreytingu og efla samfélgslega ábyrgð.

Magnavita námið snýst um að kortleggja 3ja æviskeiðið til að undirbúa innihaldsríkt og spennandi líf

AÐ NÁMI LOKNU HEFUR ÞÚ...

 • Kortlagt 3ja æviskeiðið á þínum forsendum
 • Skýra sýn og markmið fyrir innihaldsríkt líf
 • Verðug viðfangsefni
 • Eflt virkni, hreysti og möguleikann á að eiga fleiri heilbrigð æviár
 • Aukið þátttöku í samfélagi og atvinnulífi á eigin forsendum
 • Fleiri spennandi áhugamál
 • Auðgað félagsleg tengsl og eignast nýja vini

Nánari upplýsingar og skráning á vef HR

Athugið: Námið er styrkhæft hjá flestum starfsmenntasjóðum stéttarfélaga og kjörið tækifæri fyrir fyrirtæki og stofnanir til að sýna samfélagslega ábyrgð að styðja sitt starfsfólk sem nálgast hefðbundin starfslok við að undirbúa þá stóru umbreytingu.

Þrír þjónustufasar Magnavita

Þjónustan snýst um að fjölga góðum, spennandi og heilbrigðum æviárum

1. Aðstoð við umbreytingaferlið

Að hætta í föstu starfi er ein mesta umbreyting í lífi fólks

2. Stuðningur við góð og heilbrigð æviár

Mikilvægt að hver og einn skipuleggi innihaldsríkt líf

3. Leiðsögn um heilbrigðiskerfið

Aðstoð við að finna réttu leiðir og lausnir inn heilbrigðis og félagskerfisins. (Þessi þjónustuþáttur er í þróun)

Lykiláherslur í þjónustu Magnavita

Við viljum að 3ja æviskeiðið sé uppskerutími í lífinu, besta æviskeiðið þar sem við njótum lífsgæða og nýtum tímann eins vel og mögulegt er.

Lífsgæði snúast um marga þætti, yfir sumum þeirra höfum við vald og öðrum ekki.

Hreysti, virkni, félagsleg tengsl, andleg og líkamleg líðan og fjárhagur skipta miklu máli. Þar mun Magnavita setja kastljósið.

Fjölbreytt þjónusta Magnavita

Snýst um styrkleika viðskiptavinar og tækifæri til að fjölga góðum, spennandi og heilbrigðum æviárum

 • Magnavita námið í samstarfi við HR
 • Árleg ráðstefna Magnavita
 • Markþjálfun sniðin fyrir 3ja aldurinn (í þróun)
 • Magnavita tegnslanet og samfélag (í þróun)
 • Starfatorg og frumkvöðlahraðlar (í þróun)
 • Magnavita app með margvíslegri þjónustu (í þróun)
 • Ýmis menntun og ráðgjöf (í þróun)
 • Rannsóknarstarf (í þróun)
 • Orðanotkun og virðing fyrir fólki á 3ja æviskeiði (í þróun)

Stofnendur Magnavita

Benedikt Olgeirsson

Verkfræðingur með meistaragráðu frá USA.

Linkedin

Guðfinna Sesselja Bjarnadóttir

Atferlisfræðingur með doktorspróf frá USA

Linkedin

Sigríður Olgeirsdóttir

Kerfisfræðingur með MBA frá HR og AMP frá Harvard.

Linkedin

Stefna og markmið Magnavita

Markmið

Tilgangur og markmið Magnavita er að stuðla að fjölgun góðra, spennandi og heilbrigðra æviára með  því að auka hreysti, virkni, lífsfyllingu og félagsleg tengsl viðskipatvina

Sýn

Þriðja æviskeiðið verði það besta í lífi viðskiptavina, það einkennist af hreysti, gleði og heilbrigði

Gildi

Nálgunin er jákvæð, spennandi og uppbyggileg, hún er líka heildstæð, gagnreynd og umbreytandi

Markhópur

Einstaklingar á 3ja æviskeiði sem lokið hafa föstu starfi og hafa getu og vilja til að fjárfesta í eigin framtíð

Hafa samband